Facts over de module BMI/OAI:

 • Wettelijk vereiste documentencategorieën
 • Vergunningen
 • Maandelijks, 4/ 8-maandelijks en jaarlijks beheer conform de NEN 2654 1-2
 • Geïntegreerd Rapport van Onderhoud conform de NEN 2654 1-2
 • Mogelijkheid tot invullen van alle technische installatiegegevens, merkonafhankelijk
 • Automatisch gegenereerde functiematrix op basis van geselecteerde stuurfuncties/ meldergroepenindeling BMI/OAI
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van meerdere gebruiksfuncties per gebouw
 • Invullen van meldergroepenindeling per gebruiksfunctie
 • Automatische berekening systeembeschikbaarheid over meerdere gebruiksfuncties
 • Diverse ‘system alerts’ zoals accucapaciteit, systeembeschikbaarheid, doormelding
 • Volledige BHV organisatie ‘documentatie’ uploaden
 • Mogelijkheid tot het uploaden van instructiefilmpjes naast de handleiding
 • Uitgebreide filter en zoekopties in logboekregels
 • Ticketsysteem en werkopdrachten
 • Wizard voor intern personeel om eenvoudig (conform NEN) meldingen te plaatsen
 • Accucapaciteitsberekening t.o.v. reactietijd onderhoudspartij in geval van storing met signalering
 • Foto’s toevoegen bij logboekregels
Bmi-voorbeeld-QR-code, digitaal LogboekenOnline

Module Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI)

 

LogboekenOnline® is ontstaan uit de behoefte van een grote GGZ-instelling met meer dan 200 locaties in Nederland. In het kader van ‘integrale brandveiligheid’ is er samengewerkt met brandweer Arnhem (VGGM), adviseurs en installateurs. Wij zijn onderdeel van Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV, dat verschillende partijen zoals vastgoedbeheerders, zorginstellingen, gemeenten (en nog veel meer) adviseert over brandveiligheidsvraagstukken.

Inmiddels is LogboekenOnline uitgegroeid tot de leverancier van alle mogelijke logboeken en checklists. Zo beschikt LogboekenOnline, naast de zeer uitgebreide module Brandmeldinstallaties ook over de module Legionellabeheer. Een module onderscheidt zich van de overige logboeken omdat deze de volledige installatietechnische delen bevat waarmee ook de onderhoudspartij werkt zoals het geïntegreerde Rapport van Onderhoud en dergelijke. Daarnaast leveren wij meer dan 100 overige digitale logboeken met checklists zodat je in één oogopslag het totaaloverzicht hebt van al je locaties en installaties.

LogboekenOnline is winnaar van de innovatieprijs Brandveiligheid 2013 en is geschreven binnen de geldende BB2012, NEN-, SCIOS/-SCOPE 1/12, 14 en machinerichtlijn 2006/42/EC normen.

Omdat de onderhoudsbedrijven binnen LogboekenOnline gekoppeld zijn aan alle (brandmeld)installaties, wordt dit automatisch voor je bijgehouden. Indien er onderhoud wordt uitgevoerd of bijvoorbeeld een maandelijkse controle, dan verschijnt dit automatisch in je mail met de afkeurpunten. Tevens wordt het bijbehorende document zoals het Rapport van Onderhoud automatisch voor je ge-upload, logboekregel geschreven, de statistieken bijgewerkt en de stoplichtfunctie bijgewerkt. Feitelijk heb je er dus geen omkijken meer naar.

Technische controles

LogboekenOnline bevat talloze features die het gebruik van een gebouw steeds veiliger maken. Zo wordt de capaciteit van de noodstroomvoorziening vergeleken met de opvolgtijd die opgenomen is in het onderhoudscontract. Hiermee voorkomen we dat een brandmeldinstallatie, bij stroomuitval, onvoldoende capaciteit heeft om de periode van storingsopvolging te kunnen overbruggen. Met andere woorden, de brandmeldinstallatie blijft werken totdat de storingsmonteur geweest is.

Voor wie

LogboekenOnline module Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI) is gebouwd in meerdere lagen en gebruikersrollen, speciaal voor iedere onderhoudspartij, branddetectiebedrijven en installateurs.

Aanvragen