Gemeente en (rijks)overheid

 

Gemeentes en (rijks)overheidsinstellingen hebben te maken met veel verschillende soorten (openbare) gebouwen zoals zwembaden of scholen, en de daarbij behorende (wettelijke) eisen. Door de verschillende soorten inspecties, keuringen en veiligheidsrapportages kun je snel het overzicht kwijtraken. Dankzij LogboekenOnline® heb je dit gemakkelijk in één portaal en kun je de taken overzichtelijk verdelen over de aangewezen personen.

Doordat LogboekenOnline is opgebouwd in verschillende lagen, is het mogelijk om verschillende functies hun eigen autorisatieniveau te geven. Een installateur heeft bijvoorbeeld een andere autorisatie dan een hoofd BHV of de facilitair manager. Diverse betrokkenen kunnen de gegevens raadplegen en – afhankelijk van hun autorisatie – aanpassen.

De facilitair manager of eindgebruiker heeft een totaaloverzicht, zelfs van meerdere installaties en locaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie kan worden beschikt.

Top 5 meest gebruikte installatielogboeken in jouw branche:

  • Brandmeldinstallatie
  • Inbraak meldinstallatie
  • Legionellabeheer
  • Liftinstallatie
  • Sprinklerinstallatie
  • Ventilatie
  • Zwembadinstallatie NEN 1006
Aanvragen