Het systeem

Een glasheldere update voor Module Legionellabeheer!

By 20/09/2022 januari 23rd, 2023 No Comments
legionella update ramenwasser

De afgelopen maanden is LogboekenOnline® druk bezig geweest met een update voor de module Legionellabeheer. Zo hebben we ingezien dat de beheerstaak-lijsten van de zegelcontrole en de keerklepcontrole slimmer kan. Omdat iedere zegel of keerklep zijn eigen interval heeft, hebben we een dynamische lijst gemaakt waardoor je niet meer te maken hebt met ‘één deadline voor de gehele lijst’. Tevens is het mogelijk om een afbeelding van een element toe te voegen zodat je direct kan inzien om welk tappunt, keerklep of zegel het gaat.

 

Zegel- en keerklepcontrole

Bij sommige tappunten is het verplicht om een zegel aan te brengen – bijvoorbeeld bij brandslanghaspels. Het zegel dient om te garanderen dat een tappunt niet is gebruikt en zal ieder jaar moeten worden gecontroleerd. Wanneer een zegel is verbroken, moet deze worden vervangen.

Daarnaast heb je bij sommige leidingen een keerklep nodig. Dit om te voorkomen dat het water niet kan terugstromen naar de hoofdleiding. Het kan namelijk voorkomen dat een hoge concentratie van legionellabacteriën zich vestigen aan het einde van de leiding.

In LogboekenOnline is het nu mogelijk om per tappunt aan te geven of er een keerklep of zegel aanwezig is. Deze komt dan bij de beheerstaken te staan. Bij keerkleppen kan aangegeven worden wat de code, het type en de datum van plaatsing is. Ook is er een mogelijkheid om het interval te selecteren voor het beheer.

 

Eerstvolgende beheerstaken

Omdat we nu werken met dynamische lijsten, hebben we alle items kunnen bundelen tot één nieuwe lijst: ‘eerstvolgende beheerstaken’. Deze lijst is te vinden in het installatieoverzicht van de module Legionellabeheer en is standaard gesorteerd op het meest urgente item. Hierdoor houd je eenvoudig het overzicht over alle zegel- en keerklepcontroles.

 

Mobile first design

Onze applicatie wordt steeds toegankelijker voor mobiel gebruik. De nieuwe toevoegingen van de module Legionellabeheer zijn dan ook de eerste grote uitbreiding waarbij er vanuit een ‘mobile first’ perspectief is ontworpen. Mobiele gebruikers zullen een grote sprong in gebruiksgemak merken, waarbij zij de eersten zijn die het nieuwe mobiele design van LogboekenOnline® zullen ervaren.

Nog meer lezen?

Deelname FireSafety en Security Event 204 LogboekenOnline
31 januari 2024

FireSafety & Security EVENT 2024

Lees meer...
30 oktober 2023

Dag van de Checklist 2023 - Alles over onze HACCP checklists

Lees meer...
23 oktober 2023

Tips voor (brand)veilig versieren tijdens Halloween

Lees meer...